(1)
Górska-Marchewka, K.; Ryszka, E. Motywatory Jako Instrument Kierowania Kadrą Bibliotek. Wyniki Badań Ankietowych W województwie śląskim. ZB 2019, 29-34.