(1)
Sobielga, J. Czynniki kształtujące Zachowania Informacyjne Oraz Ich wpływ Na Ocenę usług Bibliotecznych. Badania Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej. ZB 2019, 35-41.