(1)
Ubysz, D.; Fryzowska-Chrobot, I.; Giermaziak, W. Baza Tez-MeSH Jako Efektywne narzędzie Do Opracowania Rzeczowego I Wyszukiwania Informacji Z Zakresu Medycyny I Nauk Pokrewnych. ZB 2019, 59-73.