(1)
Celer, B. Organizacja Bibliotecznych Izb Muzealnych Na Terenie Polski. ZB 2019, 89-107.