(1)
Pędich, M. Wymiar „Unikanie niepewności” W Architekturze Bibliotek. Analiza Wybranych Nowych budynków Bibliotecznych W byłych Niemczech Wschodnich. ZB 2019, 125-148.