(1)
Piotrowska, E. . Biblioteki W Albanii I Kosowie. ZB 2019, 149-159.