(1)
BogdaƄska, B. Publikacje Zagraniczne. ZB 2019, 180-181.