(1)
Fernandes, J.; Grabowska-Maciejewska, H. Proces Rekrutacji Bibliotekarzy Akademickich W Wielkiej Brytanii. ZB 2020, 127-138.