(1)
Kościewicz, D. Polityka Gromadzenia zbiorów Elektronicznych – przegląd Procedur I możliwości Ich Modernizacji. Studium Przypadku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. ZB 2022, 9-21.