(1)
Szewczenko, M. Projekty Digitalizacji zbiorów Bibliotek Na Ukrainie. ZB 2022, 149-160.