(1)
Wojciechowska, M. Zbiory Europejskie Z Obszaru Nauk Humanistycznych, społecznych Oraz Sztuki W Bibliotece Kongresu. ZB 2021, 161-172.