Jarocki, M. (2016). Oczekiwania klientów bibliotek wobec rozwiązań mobilnych dostępnych w serwisach informacyjno-bibliotecznych. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 9–17. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1235