Paul, M. (2016). Wpływ społeczny bibliotek publicznych – badania i dobre praktyki. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 18–30. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1236