Koziara, A. (2016). Zarządzanie zasobami technicznymi Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. System RFID jako serce usług bibliotecznych. Rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeństwa eksploatacji. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 31–49. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1238