Adaszyńska, E. (2016). Biblioteka akademicka jako skutecznie i sprawnie działająca organizacja. Ujęcie teoretyczne. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 50–69. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1239