Szkudlarek, M. (2016). Wykorzystanie mediów akademickich do rozpowszechniania informacji na temat bibliotek akademickich (na przykładzie bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego). Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 70–79. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1240