Olukemi, O. O., & Crowther, A. (2016). Badanie fluktuacji pracowników bibliotek prywatnych uczelni w południowo-zachodniej Nigerii. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 99–112. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1242