Grabowska, H. (2016). Reorganizacja systemu biblioteczno-informacyjnego sieci bibliotek publicznych w Lewisham w Londynie. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 113–121. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1244