Piotrowska, E. (2016). E-usługi w szwedzkich bibliotekach uniwersyteckich. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 135–148. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1247