Łapucha, P. (2016). Biblioteka Duńskiego Uniwersytetu Technicznego – miejsce, w którym użytkowników jest więcej niż książek. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 149–159. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1248