Karwowski, M. (2016). Secret client – metoda badania jakości obsługi w bibliotekach. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 163–166. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1249