Kamińska, J. (2016). Rozmowa z Bogną Dobrakowską, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 169–174. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1251