Bogdańska, B. (2016). Publikacje polskie. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 177–178. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1252