Bogdańska, B. (2016). Publikacje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 179–180. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1253