Rudera, P. (2016). Konferencje i seminaria polskie. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 183–186. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1254