Rudera, P. (2016). Konferencje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 187–188. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1255