Grabowska-Popow, M. (2015). 25 lat działalności stowarzyszenia bibliotek i ośrodków informacji naukowej z zakresu rybactwa i nauk o wodzie EURASLIC. Zarządzanie Biblioteką, (1(7), 61–65. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1260