Piotrowska, E. (2015). Biblioteki i bibliotekarstwo w Turcji. Zarządzanie Biblioteką, (1(7), 109–121. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1265