Szczygłowska, L. (2017). Marka biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 9–19. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1639