Bartosiak, K., & Banaszewski, K. (2017). Podejście doceniające jako metoda badawcza w bibliotece. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 28–36. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1641