Mikołajewicz, J. (2017). Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na lata 2015–2018. Doświadczenia z tworzenia. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 58–68. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1643