Rudnicka, E. (2017). Eksperyment Searle’a a odbiór komunikatów w porozumiewaniu pionowym w bibliotece akademickiej. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 69–81. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1645