Fernandes, J. (2017). Biblioteki publiczne w Wielkiej Brytanii – wizja przyszłości. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 85–93. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1646