Egaas, M. (2017). Jak przekształcić bibliotekę w przestrzeń publiczną. Przykład Biblioteki i domu kultury w Stavanger w Norwegii. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 94–104. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1647