Błach, M. (2017). Biblioteka dla Erasmusa? Działania bibliotek uniwersyteckich na rzecz międzynarodowej społeczności akademickiej. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 121–131. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1649