Laskowska, J. (2017). Konkursy literackie jako forma promocji biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 135–138. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1652