Bogdańska, B. (2017). Publikacje polskie. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 151–152. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1671