Bogdańska, B. (2017). Publikacje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 153–154. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1674