Adamiec-Warzecha, S. (2013). Rozwój potencjału społecznego na przykładzie bibliotek naukowych w Niemczech. Zarządzanie Biblioteką, (1(5), 113-128. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1702