Aniszewska-Sworczuk, A. (2012). Model organizacji uczącej się koncepcją organizacyjną biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 9–20. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1715