Wojciechowska, M. (2012). Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług informacyjnych i edukacyjnych wskutek działań lobbingowych. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 41–60. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1717