Fedynyszyn, K. (2012). Budowanie pozytywnych relacji z czytelnikiem przy zastosowaniu oddziaływań coachingowych. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 73–81. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1719