Pečarić, Ðilda, & Tuđman, M. (2012). Rozwój informacji naukowej w Chorwacji. Analiza co-word rozpraw doktorskich za lata 1978-2009. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 97–112. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1722