Yilidiz, A. K. (2012). Podnoszenie jakości usług i satysfakcji użytkowników. Wskazówki na przykładzie polskich bibliotek akademickich. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 113–124. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1723