Żuber, B. (2012). Ewolucja bibliotek francuskich. Potrzeby i oczekiwania użytkowników bibliotek. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 135–146. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1725