Nazarovets, S. (2012). Otwarte repozytoria instytucjonalne w systemie komunikacji naukowej. Doświadczenia Ukrainy. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 147–155. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1726