Wojciechowska, M. (2012). Sponsoring w działalności biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 159–163. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1727