Kaczmarek, N. (2012). System bibliotek serbskich. Rozmowa z Dejanem Risticiem dyrektorem Biblioteki Narodowej Serbii. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 167–172. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1728