Kaczmarek, N. (2012). Publikacje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 177–181. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1730