Wojciechowska, M. (2011). Merchandising – wizualna promocja biblioteki. Wprowadzenie do problematyki. Zarządzanie Biblioteką, (1(3), 63–85. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1737